Buyuk arkana

Tarot Falında Büyük Arkana Serisi Nedir?

Tarot falı, insanlık tarihinin bilinen en eski kehanet yöntemlerinden biridir. Kişinin kaderine yönelik tahminler ise kartlar vasıtasıyla yapılır. Toplam 78 kart iki ana bölüme ayrılır. Destelerden biri 22 karttan oluşan büyük arkana ve diğeri ise 56 karttan oluşan küçük arkanadır. Şimdi biraz büyük arkana kartlarını tanımaya çalışacağız.

Büyük arkana serisinde hangi kartlar var?

Büyük arkana destesindeki 22 kartın hepsinin üzerinde kart isimleri ve sayıları yazılır. Sayılar her zaman Romen rakamları ile gösterilir. Mitolojik figürler ile süslenen kartlardaki resimlerde genellikle eski hikâye ve mitlerden esinlenilir.

Buyuk arkana

Büyük arkana kartlarının sayıları, isimleri ve anahtar kelimeleri şu şekildedir:

0 – Joker: Risk alma, açık fikirlilik, çocuksuluk, içindeki sesi dinleme.

I – Büyücü: Yetenek, öz güven, yaratıcı olma, becerikli olma.

II – Azize: Oluruna bırakabilmek, bütünlük ve sezgisel güç.

III – Kraliçe: Bilgelik ve dişil güç, yeniliğin doğuşu, güzellik, doğanın gücü.

IV – Kral: Otorite, düzen, liderlik, maddi başarı, azim, irade, eril güç.

V – Aziz: Erdem, güven, manevi değerler, anlam arayışı.

VI – Aşıklar: Duygusal verilen karar, kendi yönlerini sevme, yol ayrımı.

VII – Savaş Arabası: Yaşam deneyimi, bilinç kazanmak, hedefe yönelme, bilinçlenme, zorlukların ve çelişkilerin üstesinden gelme.

VIII – Güç: Arzu, tutku, öz farkındalık, cesaret, hayvansal doğamızla uzlaşmak.

IX – Ermiş: Bağımsızlık, içe dönme, dış etkenlerden kurtulma, içsel huzur, kendi farkındalığına ulaşmak, içteki ışığı keşfetmek.

X – Kader Çarkı: Kendi hayatının ve kaderinin sorumluluğunu üstlenme ya da eline alma, büyüme, olgunlaşma, yolunda gitmeyen olaylar ve durumlar.

XI – Adalet: Denge, dürüstlük, objektif bakış, adalet ve yargı.

Buyuk arkana

XII – Asılmış Adam: Yeni bir görüş edinme, yaşam yolu kazanmak için eskileri feda etme, zorunlu dinlenme, yeniye teslim olma.

XIII – Ölüm: Ayrılık, eskinin sona ermesi ve yeninin doğuşu, yaşamın devamlılığı, dönüşüm.

XIV – Denge: Denge, uyum, çevreyle uzlaşmak, kişinin kendisiyle barışması, kararlılık.

XV – Şeytan: Kişinin kendisiyle yüzleşmesi, bağımlılık, maddi güce bağımlı olmaya eğilim, iyi niyet yoksunluğu, eksikliği.

XVI – Yıkılan Kule: İnşa edilen eski ve güvenilir şeylerin yok olması ve yıkılması, yeniler için yer açılması. Farklı bir yola doğru özgürleşmek, öz farkındalık.

XVII – Yıldız: Geleceğe yönelik umutlar, beklentiler, kavrayış, kendine güven, yaşam enerjisi.

XVIII – Ay: Umutsuzluk, belirsizlik, endişe, korku, kâbuslar, karanlık önseziler, bilinmeyenle yüzleşme.

XIX – Güneş: Yaratıcı enerji, iyimserlik, sevecenlik, samimiyet, başarı, yaşama sevinci, yaratıcılık, öz güven.

XX – Mahkeme: Kurtuluş, özgürleşme, kendini bulma, umut tohumlarının yeşermesi, bilincin uyanışı, değişim sürecinin olumlu tamamlanması.

XXI – Dünya: Mutlu son, hedefe ulaşma, uyum, mutluluk, başarı. Kişinin kendini bulma yolunda atacağı önemli adımlar. Kahramanın kendisiyle ve evrenle bütünleşerek tamamlandığını hissetmesi.

TAROT FALI NEDİR, KARTLARA NASIL BAKILIR?

Önerilen Yazılar