doğum haritası

Doğum Haritası Nedir ve Nasıl Çıkarılır?

18/04/2018, Tuğba Şengül

Astroloji, insanlık tarihi kadar eski, tüm kadim uygarlıkların kullandığı bir bilim ve yorumlama sanatıdır. İnsanlar göklere bakıp hem kendilerini hem evreni hem de yaşadıkları dünyayı tanımak istemişlerdir. Bu nedenle de doğum haritası oluşturmuş ve yorumlamışlardır.

Doğum haritası nedir?

Doğum haritası ya da diğer adıyla yıldız haritası, kişinin doğduğu anda, gökyüzündeki gezegenlerin konumunu belirleyen haritadır. Bir nevi o anki gökyüzünün fotoğrafıdır. Astroloji, kişilerin yaşamlarına, psikolojik eğilimlerine ve geleceklerine ışık tutan bilimsel bir araç olarak öne çıkmaktadır.

Doğum haritası nasıl çıkarılır?

Bu harita doğum tarihi, saati ve yeri kullanılarak oluşturulur. Teknolojinin yaygınlaşmasından önce, hesaplamalar yapılıp, harita elle çizilmekteydi. Ancak günümüzde, kullanılan hesaplama programları ve araçlarına bilgiler girilerek otomatik hesaplama ve çizim yapılmaktadır.

Doğum Haritası

Doğum haritası nasıl yorumlanır?

Doğum haritasında 12 adet ev ve burç, 10 adet gezegen ile bunun yanı sıra çok sayıda asteroid bulunur. Her evin anlamı yaşantımızın farklı alanlarını temsil eder. Gezegenler ise kişiliğimizin farklı kısımlarıdır. Burçlar ise nasıl davrandığımızın ipuçlarını verir. Örneğin 1. Ev yükselen burcumuz, fiziksel bedenimiz ve insanlara gösterdiğimiz yüzümüzdür. Merkür, iletişimimiz ve algımızdır. Koç burcu ise cesur, atak ve agresiftir. Yani 1. Evde ve Koç burcunda bulunan Merkür, dış dünyaya kendisini iletişimiyle ifade eden, öğrenme, öğretme kabiliyeti yüksek, sabırsız yapılı, zaman zaman dinleme problemi yaşayabilen bir kişiliğe işaret edecektir.

Ayrıca gezegenlerin birbirlerine olan konumları, yani yaptıkları açılar, çok önemli olup yorumu zenginleştiren, en az diğer faktörler kadar etkilidir. Örneğin, 1. Evde Koç burcunda bulunan Merkür’ün, Satürn’den aldığı olumlu açı, kişinin zihnini konsantre bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır. Ayrıca kişi, bu açı ile objektif yaklaşımlar sergileyebilir ve amaçlarına kolaylıkla ulaşabilir. Öte yandan Satürn’den gelen olumsuz açı, kişinin kendini ifade etmekte zorlanmasına, dar bir bakış açısına sahip olmasına ve gereğinden fazla mantıkçı olmasına sebep olabilir.

Tüm bu değişkenlerin harmanlanarak yorumlanması da astrolojinin bir yorumlama sanatı olduğunun en büyük göstergesidir.

Doğum haritası cinsiyete göre değişir mi?

Doğum haritası cinsiyetiniz ne olursa olsun değişmez.